Keystone logo
Multnomah University Online

Multnomah University Online

Multnomah University Online

Įvadas

„Multnomah“ universiteto misija yra suteikti krikščionims studentams aukštąjį mokslą, kad jie taptų Biblijoje kompetentingais, akademiškai įgudusiais, dvasiškai susiformavusiais ir kultūriškai įsitraukusiais tarnų lyderiais, kurie būtų paversti transformuojančia jėga bažnyčioje, bendruomenėje ir pasaulyje.

Multnomos universiteto vizija yra įvairialypė bendruomenė, kuri įgalina studentus mylėti Kristų ir savo gyvenimu bei darbu tarnauti savo artimiesiems.

Vietos

  • Portland

    8435 NE Glisan St. Portland, OR 97220, , Portland

    Klausimai