Keystone logo
Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Įvadas

Pagrindinis Kazachstano nacionalinio agrarinio universiteto tikslas yra integruoti mokslą ir pramonę, kurti intelektinės nuosavybės ir technologinių produktų komercializavimo būdus ir rengti aukštos kvalifikacijos mokslinius - pedagoginius darbuotojus vykdant pagrindinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei kitus mokslinius-techninius projektus.

Universitetas sutelkė savo išteklius ir tapo švietimo, mokslo ir inovacijų agrarinės-pramoninės plėtros pagrindu, kuris reikšmingai veikia jo konkurencingumą toje pramonėje.

Šiuo metu universitetas sėkmingai integruojasi į pasaulio mokslinę erdvę, bendradarbiauja su pirmaujančiais užsienio universitetais ir mokslo centrais bei įgyvendina tarptautines programas globaliais žmonijos klausimais, kaip klimato kaita, aplinkos apsauga, maisto sauga, geriamojo vandens trūkumas ir kt.

Vietos

  • Abay Avenue,8, 050010, Almaty

Klausimai